KAD/MBM/102 Data Sheet

KAD/MBM/102 MIL-STD-1553 bus monitor parser/packetizer - 4ch dual redundant